Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương bị kỷ luật khiển trách

18/01/2023 21:30

Sáng 18.1, đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

 Đồng chí Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy  xem xét thi hành kỷ luật cán bộ theo kết luận thanh tra giải quyết tố cáo tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.

Căn cứ kết luận của Giám đốc Sở Y tế về thanh tra giải quyết đơn tố cáo tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương; sau khi nghe Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc chỉ đạo, tổ chức trực phòng chống dịch bệnh Covid-19; thanh toán một số nội dung chi phụ cấp phòng chống dịch và hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ và nhân viên y tế năm 2020 chưa đúng quy định.

Để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trên trách nhiệm chính thuộc về đồng chí Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện. Đồng chí Trần Thị Tuyết Mai, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc và đồng chí Trần Thanh Nam, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc bệnh viện) cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương đã nghiêm túc, tự giác nhận trách nhiệm và chủ động khắc phục hậu quả.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; kết quả khắc phục hậu quả và ý kiến đề nghị của các tổ chức đảng có liên quan khi thực hiện quy trình xét, đề nghị thi hành kỷ luật; sau khi thảo luận, xem xét, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Trần Thị Tuyết Mai, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện và đồng chí Trần Thanh Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh (nguyên Phó bí thư Đảng ủy, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện) nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả giám sát đối với đồng chí Vũ Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Hải Dương

 UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Vũ Trung Hiếu đã cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, cơ bản bám sát các quy định của Trung ương, của tỉnh.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện các nội dung về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền, đồng chí Vũ Trung Hiếu còn một số hạn chế, thiếu sót. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Vũ Trung Hiếu tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót, thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Về kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Thanh Hà, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Huyện uỷ Thanh Hà đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tài chính đảng. Việc thu, chi tài chính cơ bản bảo đảm quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của Huyện ủy đã ban hành. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, Huyện ủy Thanh Hà vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Huyện ủy Thanh Hà và các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, chủ động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Đối với kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thành ủy, UBKT Thành ủy Chí Linh, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và các quy định liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo chức năng, nhiệm vụ của UBKT bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Chí Linh và một số đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy Chí Linh còn có một số hạn chế, thiếu sót. UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc cho phù hợp các quy định của Trung ương; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương bị kỷ luật khiển trách