Giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

10/06/2023 06:02

Chỉ tiêu tuyển sinh giảm ở các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang và thị xã Kinh Môn.

Thí sinh Hải Dương tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao 3.825 chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2023-2024 cho 12 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện và 1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương, giảm 450 chỉ tiêu so với năm học trước.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Gia Lộc được giao nhiều chỉ tiêu nhất, với 495 chỉ tiêu. Thấp nhất là Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương (90 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu tuyển sinh giảm ở các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cẩm Giàng, Nam Sách, Bình Giang và thị xã Kinh Môn. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Hải Dương và huyện Ninh Giang, mỗi đơn vị được giao tăng 1 lớp, 45 học sinh.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao 180 chỉ tiêu tuyển sinh cho Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

Như vậy, năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao 4.005 chỉ tiêu cho các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao 15.178 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 40 trường THPT công lập; 5.670 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 15 trường THPT tư thục. 

Tổng chỉ tiêu giao cho các trường THPT và cơ sở thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT là 24.853 chỉ tiêu.

Năm học 2022-2023, toàn tỉnh Hải Dương có khoảng 28.600 học sinh lớp 9.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, số học sinh không vào THPT có thể lựa chọn học tại các trường nghề trong tỉnh theo hệ 9+, với bằng tốt nghiệp có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp THPT.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên