Công nghiệp

Giải phóng mặt bằng thuận lợi 2 dự án điện qua Gia Lộc

PV 18/02/2024 06:37

Do chủ động tuyên truyền, vận động, người dân huyện Gia Lộc đều đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện 2 công trình trọng điểm quốc gia về điện.

z5092517704886_dcc251d957483f85a59aaf13bff8bc04.jpg
Thi công công trình đường dây và Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc

Theo UBND huyện Gia Lộc, trên địa bàn huyện có 2 công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng và đều giải phóng mặt bằng thuận lợi để phục vụ thi công.

Dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối đi qua các xã Quang Minh, Nhật Tân, gồm 9 chân móng cột. Có 39 hộ phải thu hồi đất với tổng diện tích trên 8.118 m2. Dự án đường dây và Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc được thực hiện trên diện tích 66.476 m2 thuộc địa bàn các xã Gia Khánh, Gia Tân và Hoàng Diệu.

UBND huyện Gia Lộc đã bàn giao mặt bằng và chủ đầu tư đang triển khai thi công.

Đạt được kết quả trên do huyện Gia Lộc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu và thực hiện đúng kế hoạch.

Tại Hải Dương, việc giải phóng mặt bằng thực hiện công trình trọng điểm về điện có lúc gặp khó khăn do nhân dân chưa đồng thuận.

PV
(0) Bình luận
Giải phóng mặt bằng thuận lợi 2 dự án điện qua Gia Lộc