Giá thóc giống tăng từ 1.000-7.000 đồng/kg

28/05/2014 09:40

Theo Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng tỉnh, giá một số loại thóc giống vụ mùa năm nay tăng từ 1.000-7.000 đồng/kg so với vụ mùa năm trước.


Thóc giống Q5, Khang dân 18 giá 17.500 đồng/kg; tăng 2.000 đồng/kg, Xi23, X21 và NX30 giá 19 nghìn đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg; Hương thơm số 1, P6 20 nghìn đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; Nếp 97, Nếp 352 giá 21.500 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; Bắc thơm số 7 giá 22 nghìn đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Các loại lúa lai như Bắc ưu 903 KBL, Thục hưng số 6 có giá từ 76 nghìn - 105 nghìn đồng/kg, đều tăng từ 1.000-7.000 đồng/kg.

Giá một số loại thóc giống tăng do chi phí vận chuyển tăng, một số loại thóc giống khan hiếm. Do đó, để việc cung ứng giống được đầy đủ, bảo đảm cơ cấu mùa vụ, nông dân cần đăng ký mua giống sớm tại HTX dịch vụ nông nghiệp các xã, thị trấn.

 PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giá thóc giống tăng từ 1.000-7.000 đồng/kg