Gia Lộc: Nông dân thu lãi cao từ rau màu vụ xuân

25/04/2019 13:12

​Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc, năm nay, thời tiết thuận lợi nên năng suất rau màu vụ xuân trong huyện đạt cao, tiêu thụ tốt.


Cánh đồng trồng cải bắp vụ xuân tại xã Đoàn Thượng

Nông dân thu lãi từ 8-10 triệu đồng/sào bầu, bí; từ 6-7 triệu đồng/sào cải bắp; từ 3-4 triệu đồng/sào cải dưa.

Đến ngày 24.4, huyện Gia Lộc gieo trồng được 1.688 ha rau màu vụ xuân, vượt 238 ha so với kế hoạch với các cây trồng chủ đạo là cải bắp, su hào, bầu, mướp, dưa chuột, cải dưa. Vụ này, toàn huyện có 84,7 ha rau màu được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tại các xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Gia Tân, Hoàng Diệu. Phần lớn sản lượng rau màu đạt tiêu chuẩn VietGAP có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ.

THẾ ANH

(0) Bình luận
Gia Lộc: Nông dân thu lãi cao từ rau màu vụ xuân
ss