Gia Lộc lần đầu tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính”

31/05/2023 17:10

Chiều 30.5, UBND huyện Gia Lộc tổ chức phát động Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" năm 2023 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://gialoc.haiduong.gov.vn. Đây là lần đầu tiên huyện Gia Lộc tổ chức cuộc thi này.


Đông đảo cán bộ, người dân huyện Gia Lộc tham dự lễ phát động

Từ ngày 1.6, thí sinh đăng ký dự thi, thời gian thi từ 8 giờ ngày 8-15.6. Mỗi lần thi 15 phút, mỗi người được thi tối đa 5 lần, hệ thống sẽ lựa chọn 1 bài dự thi có kết quả cao nhất để xét giải thưởng. 

Nội dung cuộc thi về chủ trương, chính sách và các kiến thức liên quan đến cải cách hành chính, gồm: cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy hành chính, chế độ công vụ, tài chính công và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án 06 của Chính phủ. Mọi cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện được dự thi.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về công tác cải cách hành chính của các cấp, tạo điều kiện tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về một số nhiệm vụ trong Đề án 06 của Chính phủ... 

NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Gia Lộc lần đầu tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính”