Gia Lộc làm thủy lợi đông xuân gấp đôi kế hoạch

29/12/2020 17:58

Đến ngày 28.12, các xã, thị trấn của huyện Gia Lộc đã nạo vét được 62.000 m3 thủy lợi đông xuân (TLĐX) ở gần 60 tuyến kênh dẫn, cửa cống, hố hút, vượt gấp đôi so với kế hoạch tỉnh giao.


Huyện Gia Lộc nạo vét 62.000 m3 thủy lợi đông xuân, gấp đôi so với kế hoạch tỉnh giao

Các địa phương còn nạo vét khoảng 40.000 m3 tiểu thủy lợi. Các xã Hồng Hưng, Đoàn Thượng, Thống Kênh... nạo vét khối lượng TLĐX lớn.

Năm nay, ngoài hỗ trợ của UBND tỉnh 30.000 đồng/m3, UBND huyện Gia Lộc trích ngân sách hỗ trợ kinh phí nạo vét thêm 31.000 m3 và toàn bộ chi phí tư vấn, thiết kế để các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ làm TLĐX. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung giải tỏa mặt bằng để tạo thuận lợi cho đơn vị thi công. 

TRẦN HIỀN

(0) Bình luận
Gia Lộc làm thủy lợi đông xuân gấp đôi kế hoạch