Môi trường

Gia Lộc hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng kinh phí vận chuyển, xử lý rác

PV 17/01/2024 10:02

Thị trấn Gia Lộc, các xã Yết Kiêu và Phạm Trấn của huyện Gia Lộc được hỗ trợ kinh phí vận chuyển, xử lý rác tại nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương (Thanh Hà).

rac-thai-gl-.jpg
Rác được xử lý tại nhà máy sẽ giúp môi trường của thị trấn và 2 xã trong huyện Gia Lộc sạch sẽ hơn

Theo UBND huyện Gia Lộc, năm 2024, huyện hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng cho thị trấn Gia Lộc và các xã Yết Kiêu, Phạm Trấn để vận chuyển rác từ điểm tập kết đến nhà máy xử lý rác của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương (Thanh Hà). Kinh phí hỗ trợ từ nguồn sự nghiệp kiến thiết thị chính, môi trường của huyện.

Khối lượng rác của thị trấn Gia Lộc dự kiến trên 5.812 tấn, kinh phí hỗ trợ vận chuyển và xử lý trên 3,7 tỷ đồng. Các xã Yết Kiêu và Phạm Trấn khoảng 4.732 tấn, được hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Quãng đường vận chuyển rác từ 28-37 km.

Huyện Gia Lộc hiện có 3 địa phương này được hỗ trợ kinh phí vận chuyển, xử lý rác. Những xã còn lại đều thực hiện thu gom, chôn lấp tại địa phương.

Việc được vận chuyển, xử lý rác sẽ góp phần tạo môi trường cho những địa phương này sạch sẽ hơn.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc hỗ trợ trên 6,8 tỷ đồng kinh phí vận chuyển, xử lý rác