Gia Lộc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho gần 500 học viên

16/11/2018 14:37

Sáng 16.11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Gia Lộc tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và tổng kết công tác giáo dục lý luận chính trị (LLCT) năm 2018.


Lãnh đạo huyện Gia Lộc chúc mừng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã xây dựng kế hoạch phân công bài giảng cụ thể, trang bị tài liệu kịp thời giúp giảng viên chủ động chuẩn bị giáo án. Đến nay, Trung tâm đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch năm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Huyện ủy giao với 34 lớp cho 3.544 học viên tham gia. Trong đó có 5 lớp đào tạo bồi dưỡng LLCT cơ bản cho 483 học viên; 6 lớp bồi dưỡng chuyên đề với trên 600 học viên; 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.620 học viên...Kết quả, 100% số học viên các lớp đều đạt yêu cầu, trong đó trên 60% đạt khá, giỏi.

MINH QUANG

(0) Bình luận
Gia Lộc: Bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho gần 500 học viên
ss