​Ghi ở Đồng Tháp Mười

24/05/2020 18:09

Dọc ngang Đồng Tháp Mười/Dấu xưa thời mở cõi/Phiến đá rêu biết nói/Nền văn hóa Óc Eo

Dọc ngang Đồng Tháp Mười
Dấu xưa thời mở cõi
Phiến đá rêu biết nói
Nền văn hóa Óc Eo. (*)

Dọc ngang Đồng Tháp Mười
Mười tháp đâu chẳng thấy
Bên thửa ruộng đang cấy
Ngôi chùa Nổi bồng bềnh. (**)

Dọc ngang Đồng Tháp Mười
Những kênh dài hun hút
Những con đê chống lụt
Ai đến đo sức người?

Dọc ngang Đồng Tháp Mười
Những con đường rộng mở
Những bóng dáng thành phố
Hiện hình trong nắng mai.

Dọc ngang Đồng Tháp Mười
Bạt ngàn lúa là lúa
Dưới lúa là xương cốt
Của bao người vô danh...

(*) Nền văn hóa Óc Eo xuất hiện tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long dưới triều đại vương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 7.
(**) Ngôi chùa cổ ở Vĩnh Hưng (Long An) có truyền thuyết hằng năm nước lũ dâng đến đâu, ngôi chùa nổi lên tới đó.

NGỌC LỘC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Ghi ở Đồng Tháp Mười