Ghi ở Đa Hòa

03/01/2021 14:44

Sớm nay về lại Đa Hòa/Tiên Dung-Đồng Tử vẫn là chuyện xưa/Nghìn năm bao nắng bao mưa/Một thiên tình sử như chưa phai nhòa.

Sớm nay về lại Đa Hòa
Tiên Dung-Đồng Tử vẫn là chuyện xưa
Nghìn năm bao nắng bao mưa
Một thiên tình sử như chưa phai nhòa.

Sông Hồng đã nhạt phù sa
A - còng (*) còn có tin là Tiên Dung?
Chợ làng giờ cũng bung xung
Trắng đen-thật giả mê cung chuyện đời...

Bến sông một bóng lặng ngồi
Giật mình cứ ngỡ đánh rơi mất gì
Biết là con sóng thiên di 
Biết là tình sử đã đi về trời!

Mái cong hương khói bời bời 
Đa Hòa đổ gió một trời nắng trưa...

(*) A còng (@) tượng trưng cho thế hệ mới.

HÀ CỪ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ghi ở Đa Hòa