Gần 3.500 đoàn viên thanh niên phục vụ bầu cử

21/05/2021 11:08

Đoàn viên thanh niên có trách nhiệm đo thân nhiệt, sát khuẩn, hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu đúng quy định trong ngày bầu cử. 


Đoàn viên thanh niên phường Duy Tân (Kinh Môn) tuyên truyền lưu động về ngày bầu cử

Theo Tỉnh đoàn, toàn tỉnh có gần 3.500 đoàn viên thanh niên phục vụ công tác bầu cử. Từ đầu tháng 5, Đoàn Thanh niên cấp xã đã huy động lực lượng tổ chức tuyên truyền lưu động về ngày bầu cử, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, quyền và nghĩa vụ của cử tri... Đoàn viên thanh niên còn phối hợp với các hội, đoàn thể tại địa phương trang trí khánh tiết tại điểm bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, dọn vệ sinh, cắm hồng kỳ.

Trong ngày 23.5, đoàn viên thanh niên có trách nhiệm hỗ trợ địa phương hướng dẫn cử tri bầu cử, bỏ phiếu, đo thân nhiệt, sát khuẩn và mang hòm phiếu phụ đến nhà những cử tri lớn tuổi, sức khỏe yếu không đi bỏ phiếu được.

PV

(0) Bình luận
Gần 3.500 đoàn viên thanh niên phục vụ bầu cử