Gần 2.000 cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết Trung ương 8

01/04/2014 10:14

Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), Huyện ủy Nam Sách đã đề ra 9 nhóm giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo.

Trong tháng 3, Huyện ủy Nam Sách đã tổ chức các hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” cho gần 2.000 cán bộ, giáo viên bậc học mầm non, tiểu học và THCS.

Trước đó, trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Huyện ủy Nam Sách đã đề ra 9 nhóm giải pháp đổi mới giáo dục và đào tạo. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 100% số trường mầm non công lập, trường tiểu học, THCS và 3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia, trong đó 25% số trường mầm non và ít nhất 30% số trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, bảo đảm 100% số học sinh tiểu học được học ngoại ngữ, trên 90% số học sinh tiểu học được học tin học; 90% số thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT và tương đương…

NGUYỄN NGỌC


(0) Bình luận
Gần 2.000 cán bộ, giáo viên học tập Nghị quyết Trung ương 8
ss