Đời sống văn hóa

Festival Chí Linh – Hải Dương 2023: “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng”

HÀ KIÊN 11/09/2023 17:32

Chương trình Festival Chí Linh–Hải Dương 2023 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng” lần đầu tiên được tổ chức gắn với hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc. Festival diễn ra từ ngày 24/9 - 4/10/2023.

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Festival Chí Linh – Hải Dương 2023: “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng”