Được thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm

02/07/2012 14:47

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm trong công an nhân dân.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được nghỉ phép hằng năm để thăm vợ hoặc chồng, con, cha, mẹ (cả bên vợ hoặc bên chồng) bị ốm đau hoặc bị chết được thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép.

Cụ thể, thanh toán tiền phương tiện đi từ nhà đến bến tàu, bến xe và chiều ngược lại; từ bến tàu, bến xe đến đơn vị và chiều ngược lại; thanh toán vé vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy đến nơi nghỉ phép và chiều ngược lại. Mức thanh toán theo giá ghi trên vé, hóa đơn mua vé; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác.

Đối với trường hợp cán bộ, chiến sĩ đi nghỉ phép hằng năm kết hợp giữa đi công tác và nghỉ phép thăm người thân thì không được thanh toán tiền phương tiện đi nghỉ phép do đã được thanh toán trong công tác phí. Tiền nghỉ phép hằng năm được thanh toán mỗi năm một lần và được quyết toán vào niên độ ngân sách hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ nghỉ phép năm nào thì chỉ được thanh toán trong năm đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27-7-2012.

(0) Bình luận
Được thanh toán tiền tàu xe khi nghỉ phép năm