Đưa vào nuôi 2,3 vạn con cá lăng chấm

14/08/2011 11:07

2,3 vạn con cá lăng chấm này được nuôi tại một số hộ dân ở Nam Sách và Tứ Kỳ. Nguồn giống do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I cung cấp.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) đã đưa được 2,3 vạn con cá lăng chấm vào nuôi tại một số hộ dân ở Nam Sách và Tứ Kỳ. Nguồn giống do Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I cung cấp.

Được biết, từ tháng 4-2008, được sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh đã tiếp nhận và đưa cá lăng chấm nuôi thí điểm tại một số hộ ở xã Đoàn Thượng (Gia Lộc) và Hưng Đạo (Tứ Kỳ). Đây là giống cá đặc sản, có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng. Qua thí điểm, mô hình nuôi cá lăng chấm được đánh giá phù hợp với điều kiện của tỉnh ta.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa vào nuôi 2,3 vạn con cá lăng chấm
    ss