Dự kiến giảm môn học chương trình giáo dục phổ thông mới

21/05/2017 07:36

Ngày 20.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) kết thúc thời gian tiếp thu ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình GD phổ thông tổng thể kể từ khi công bố vào ngày 12.4.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, ngoài các ý kiến trực tiếp gửi về bộ, có khoảng 200 bài viết và 400 ý kiến chia sẻ đã đăng tải trên báo chí.

Ông Nguyễn Minh Thuyết cho biết ban phát triển chương trình do ông là chủ trì đã có dự kiến điều chỉnh trên cơ sở tiếp thu góp ý. Dự kiến này đã được trình bày với lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Theo đó, ở tiểu học, lớp 1, lớp 2 học 6 môn học và 1 hoạt động giáo dục; lớp 3 học 7 môn học và 1 hoạt động giáo dục; lớp 4, lớp 5 học 10 môn học và 1 hoạt động giáo dục. Mỗi lớp tiểu học học khoảng 27 - 28 tiết/tuần, kể cả thời lượng dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương.

Theo điều chỉnh này, bậc tiểu học giảm từ 3 đến 4 tiết/tuần so với dự thảo ngày 12.4. Với thời lượng quy định như vậy thì các trường chỉ học 5 buổi/tuần vẫn bảo đảm hoàn thành được nội dung giáo dục cốt lõi, chỉ bỏ các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương.

Ở THCS, mỗi lớp học 29 tiết/tuần (lớp 8 và lớp 9 giảm được 1 tiết/tuần so với dự thảo ngày 12.4). Ở THPT, bắt đầu thực hiện phân hóa, tự chọn môn học ngay từ lớp 10. Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc là Giáo dục thể chất (tổ chức dưới hình thức câu lạc bộ thể thao tự chọn), Giáo dục quốc phòng - an ninh và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Các môn học định hướng nghề nghiệp, theo mô hình chương trình tú tài quốc tế (IB), được chia thành 5 nhóm (Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và công nghệ, Khoa học xã hội - nhân văn và Nghệ thuật); mỗi học sinh sẽ học ít nhất 6 môn, chọn từ 5 nhóm, mỗi nhóm chọn từ 1 đến 2 môn. Điều chỉnh trên giảm số môn học ở lớp 10 từ 15 môn xuống còn 9.

“Giải pháp chúng tôi đưa ra bảo đảm quyền chọn môn học của học sinh, đáp ứng yêu cầu phân hóa mà không rơi vào tình trạng phân ban cứng như trước đây, đồng thời cũng không dẫn đến khả năng xáo trộn lớn hằng năm”, ông Nguyễn Minh Thuyết cho biết.

Với bản tiếp thu góp ý này, Ban phát triển chương trình GD phổ thông tổng thể mới chỉ tập trung điều chỉnh giảm thời lượng và số môn học trong hệ thống môn học đã dự kiến. Còn nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng, những góp ý khác liên quan tới mục tiêu/triết lý giáo dục, lộ trình thực hiện, điều kiện thực hiện… không được đề cập đến trong bản báo cáo tiếp thu.

VĨNH HÀ (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Dự kiến giảm môn học chương trình giáo dục phổ thông mới
ss