Giao thông - Đô thị

Dự kiến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành cải tạo ga Hải Dương và ga Cẩm Giàng

HN 22/09/2023 09:20

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp ga Hải Dương và ga Cẩm Giàng. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến đến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành.

W_71367d25509085cedc81.jpg
Cải tạo nội, ngoại thất nhà ga Cẩm Giàng

Tại ga Hải Dương, các hạng mục lát lại sân ke ga, cải tạo nhà ga, cải tạo hệ thống chiếu sáng đang được gấp rút thi công… Khối lượng công việc ước đã hoàn thành 70% .

Tại ga Cẩm Giàng, các hạng mục cải tạo nhà ga, khu công trình phụ, cải tạo ke ga, làm mái che, hệ thống chiếu sáng... cũng đang được thực hiện, ước hoàn thành 80% khối lượng công việc.

Ngoài ra, đơn vị thi công cũng đang thực hiện các hạng mục cải tạo, sửa chữa đường sắt như thay tà vẹt, hệ thống thông tin tín hiệu.

Trong quá trình thi công tại các ga, nhà thầu vừa thi công vừa bảo đảm phương án giao thông cho việc chạy tàu.

HN
(0) Bình luận
Dự kiến cuối tháng 10 sẽ hoàn thành cải tạo ga Hải Dương và ga Cẩm Giàng