Dự án Cải tạo nút giao thông Phú Thái chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

03/08/2023 05:40

Hiện còn 8 hộ có diện tích đất thu hồi thực hiện dự án chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư khiến dự án bị chậm tiến độ so với kế hoạch.


D
ự án Cải  tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao km15+835 quốc lộ 17B với đường 20-9 thị trấn Phú Thái bị chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Thành, Dự án Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao km 15+835 Quốc lộ 17B với đường 20-9 thị trấn Phú Thái đã thi công được gần 90% khối lượng công việc. Tuy nhiên, hiện nay tại vị trí cải tạo, mở rộng bằng đường 20-9 (nhánh 2), việc giải phóng mặt bằng đang gặp khó khăn. Đoạn đường có chiều dài khoảng 50 m, cần thu hồi 927,6 m2 của 10 hộ dân. Đến ngày 1.8, mới có 3 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư (trong đó 2 hộ đã nhận tiền, nhận đất tái định cư; 1 hộ nhận tiền nhưng chưa nhận đất tái định cư). 

Mặc dù chính quyền địa phương, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động nhưng 7 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn chưa đồng thuận phương án bồi thường theo quy định của Nhà nước. Đáng chú ý trong số các hộ dân này có chủ hộ là đảng viên, thân nhân của nguyên Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.

Dự án Cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao km 15+835 quốc lộ 17B với đường 20-9 thị trấn Phú Thái do UBND huyện Kim Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, được khởi công từ cuối tháng 11.2021. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào cuối tháng 5.2022. Tuy nhiên, do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tháng 6.2022, dự án được Sở Giao thông vận tải Hải Dương gia hạn thi công thêm 90 ngày kể từ ngày 17.6.2022, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.

PV

(0) Bình luận
Dự án Cải tạo nút giao thông Phú Thái chậm do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng
ss