Đồng chí Võ Văn Thưởng được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước

02/03/2023 09:17

Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp bất thường, sáng 2.3.

Ông Võ Văn Thưởng

Ông Võ Văn Thưởng 53 tuổi, thạc sĩ Triết học, quê ở xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa liên tiếp 12 và 13. Ông được bầu làm Ủy viên Trung ương dự khuyết lúc 36 tuổi, sau đó là Ủy viên Trung ương ba khóa liên tiếp từ 11 đến 13, Đại biểu Quốc hội ba khóa 12, 14, 15.

Ông Võ Văn Thưởng là Thường trực Ban Bí thư trẻ nhất từ 1976 đến nay, và cũng là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị hiện tại.

Theo chương trình kỳ họp, trong buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, sau đó bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Nhân sự được bầu Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (hàng đầu từ trái qua) trước giờ khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, sáng 2.3

Tại hội nghị bất thường sáng 1.3, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Giữa tháng 1.2023, Ban chấp hành Trung ương họp hội nghị bất thường lần ba, thống nhất để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Bộ Chính trị sau đó phân công bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước.

Hiến pháp 2013 quy định, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt đất nước về đối nội và đối ngoại. Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Đỗ Văn Chiến (hàng đầu, từ trái qua) tại phiên họp bất thường của Quốc hội, sáng 2.3

Ông Võ Văn Thưởng tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh năm 1999. Ông có nhiều năm công tác tại Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ, từ cán bộ Thành đoàn đến Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó bí thư, Bí thư Thành đoàn.

Từ 2004, ông làm Bí thư Quận ủy 12, TP Hồ Chí Minh. Hai năm sau, khi được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, rồi được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 8.2011, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ba năm sau, ông làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Tháng 10.2015, ông tái cử chức vụ này, được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 (tháng 1.2016), ông Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó, được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng và giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau 5 năm giữ cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 và được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư từ tháng 2.2021 đến nay.

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Đồng chí Võ Văn Thưởng được giới thiệu để bầu Chủ tịch nước