Đồng chí Phạm Xuân Thăng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu rất cao

30/01/2021 22:40

Tối 30.1, Đại hội XIII của Đảng đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII.


>> Danh sách 200 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII​


 Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao đổi bên lề Đại hội XIII của Đảng 

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trúng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII với 1.550 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 97,67%.       

Trước đó, chiều cùng ngày Đại hội XIII của Đảng tiến hành bỏ phiếu bầu cử BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Đại hội đã bầu 1 lần đủ 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. 

Theo chương trình, ngày 31.1 Đại hội nghỉ. BCH Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

HOÀNG BIÊN - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng chí Phạm Xuân Thăng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu rất cao