Đơn vị đầu tiên hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023

08/12/2022 11:14

Sau 7 ngày (từ 1-7.12), thị xã Kinh Môn đã hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.


Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Kinh Môn giám sát quá trình khám tuyển


Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh hoàn thành kế hoạch khám tuyển. Có 796 thanh niên đến khám theo giấy triệu tập (đạt 97%), 24 thanh niên vắng khám có lý do. Kết quả, 390 thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ. Các xã, phường có số thanh niên đủ sức khoẻ nhập ngũ cao là An Phụ, Phú Thứ, Hiệp Hoà, Hoành Sơn…

Từ ngày 8-12.12, thị xã Kinh Môn tiếp tục khám vét cho những thanh niên chưa đến khám.

HÀ VY

(0) Bình luận
Đơn vị đầu tiên hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023