Tư vấn

Đổi biển vàng có phải đổi đăng ký xe?

T.H (theo VTC News) 31/05/2024 07:54

Đổi biển vàng có phải đổi đăng ký xe không và theo quy định mới nhất thì cần những giấy tờ, thủ tục gì khi đăng ký đổi biển số vàng?

Biển số vàng có chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải. (Ảnh: Xuân Tiến)
Biển số vàng có chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải

Xe biển số vàng là xe gì?

Xe biển số vàng được quy định tại điểm đ và e khoản 5 Điều 37 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau:

Quy định về biển số xe: “5. Màu sắc, sêri biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước:

c) Biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe của các tổ chức, cá nhân trong nước, không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

đ) Biển số xe ô tô nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

e) Biển số xe ô tô, xe mô tô nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế theo quy định của Chính phủ”.

Như vậy, theo quy định trên thì xe biển số vàng có chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z.

Xe biển số vàng có chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế theo quy định của Chính phủ.

Đổi biển số vàng có phải đổi đăng ký xe?

Điều 16 Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định trường hợp cấp đổi, cấp lại biển số xe như sau:

1. Trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe: Xe cải tạo; xe thay đổi màu sơn; xe đã đăng ký, cấp biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu vàng, chữ và số màu đen (xe hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô) và ngược lại; gia hạn chứng nhận đăng ký xe; thay đổi các thông tin của chủ xe (tên chủ xe, số định danh cá nhân, địa chỉ); chứng nhận đăng ký xe bị hỏng, mờ, rách; biển số bị hỏng, mờ, gẫy hoặc chủ xe có nhu cầu cấp đổi chứng nhận đăng ký xe cũ, biển số xe cũ sang chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại Thông tư này.

2. Trường hợp cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe: Chứng nhận đăng ký xe bị mất; biển số xe bị mất".

Lực lượng CSGT Đà Nẵng thực hiện cấp đổi biển số xe cho người dân. (Ảnh: Xuân Tiến)
Lực lượng CSGT Đà Nẵng thực hiện cấp đổi biển số xe cho người dân

Theo Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA, cá nhân muốn đổi xe thành biển số vàng để chạy dịch vụ thì hồ sơ gồm giấy tờ sau:

- Giấy khai đăng ký xe.

- Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.

- Chứng nhận đăng ký xe (trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp cấp đổi biển số xe).

Như vậy, việc kê khai đăng ký xe là một trong những giấy tờ bắt buộc nếu như chủ sở hữu xe muốn thực hiện đổi biển số vàng. Và khi đó, những phương tiện thương mại chuyển đổi sang biển số vàng sẽ phải làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe.

T.H (theo VTC News)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi biển vàng có phải đổi đăng ký xe?
    ss