Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Minh: Mỗi năm bán hơn 1.000 con đà điểu giống

16/05/2017 13:35

Hiện nay, trang trại chăn nuôi đà điểu của Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Minh ở thị trấn Minh Tân (Kinh Môn) có hơn 260 con đà điểu sinh sản.


Mỗi năm trang trại cung cấp hơn 1.000 con đà điểu giống, 300 con đà điểu thương phẩm và hàng nghìn quả trứng ra thị trường. Doanh thu của trang trại đạt hơn 5 tỷ đồng/năm, bảo đảm việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4-5 triệu đồng/người/tháng.

Trang trại chăn nuôi đà điểu này được xây dựng từ năm 2009 trên diện tích hơn 10 ha, tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng.

AT


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Bình Minh: Mỗi năm bán hơn 1.000 con đà điểu giống
    ss