Doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Dương tăng cả số lượng và vốn đăng ký

07/06/2023 10:26

Hải Dương phấn đấu mỗi năm số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%.


Hiện Hải Dương có gần 18.300 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ gần 212.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Hải Dương có 794 doanh nghiệp thành lập với tổng vốn đăng ký hơn 6.800 tỷ đồng, tăng 71 doanh nghiệp và hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng thời gian trên, toàn tỉnh có 436 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tuy nhiên cũng có 690 doanh nghiệp đăng ký dừng hoạt động và 65 doanh nghiệp giải thể.

Hiện toàn tỉnh có gần 18.300 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ gần 212.000 tỷ đồng. Hải Dương phấn đấu mỗi năm số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%.

 NM

(0) Bình luận
Doanh nghiệp thành lập mới ở Hải Dương tăng cả số lượng và vốn đăng ký