Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở huyện Thanh Hà

15/03/2022 18:56

​Chiều 15.3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại huyện Thanh Hà.


Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc phổ biến chính sách, văn bản có liên quan về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí tại huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị việc thực hiện vẫn còn hình thức. Tỷ lệ các cơ quan, đơn vị vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn cao.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị huyện Thanh Hà cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh các giải pháp trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong khối hành chính.

Tại buổi giám sát, huyện Thanh Hà đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong mua sắm tập trung. Nhiều thiết bị sau khi được trang bị không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng, gây lãng phí. Trụ sở sau khi sáp nhập bỏ hoang khó xử lý. Ngân sách chi trả chế độ chính sách cho đội ngũ dôi dư khi sáp nhập lớn hơn ngân sách tiết kiệm từ việc này...

Giai đoạn 2016-2021, huyện Thanh Hà đã tiết kiệm hơn 16,8 tỷ đồng ngân sách chi thường xuyên. Huyện đã tổ chức gần 50 cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo quy định về thực hành tiết kiệm và phòng chống lãng phí. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở huyện Thanh Hà