[Đồ hoạ] Tứ Kỳ phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao

07/06/2023 20:18

Huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã xây dựng liên vùng nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao với quy mô 296 ha.

Thực hiện: NGUYỄN THẢO - PHÙNG BẢN

(0) Bình luận
[Đồ hoạ] Tứ Kỳ phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao