[Đồ họa] Kết quả nổi bật trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Hải Dương

31/05/2023 15:17

Từ năm 2021 đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương đã bài bản và hiệu quả hơn.

Thực hiện: HOÀNG BIÊN - HUỲNH LONG

(0) Bình luận
[Đồ họa] Kết quả nổi bật trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Hải Dương