[Đồ họa] 3.160 hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tham gia Dự thảo Luật Đất đai 

23/03/2023 18:43

Số hội nghị này do Uỷ ban MTTQ các cấp ở Hải Dương và các tổ chức thành viên (chủ yếu là các tổ chức chính trị - xã hội) tổ chức trong thời gian qua.

gop-y-luat-dat-dai-ho-hoa-233.jpg


TIẾN MẠNH - HUỲNH LONG

(0) Bình luận
[Đồ họa] 3.160 hội nghị lấy ý kiến của nhân dân tham gia Dự thảo Luật Đất đai