Đổ chất thải lên đất của người khác, có thể bị phạt từ 3-10 triệu đồng

14/03/2023 07:32

Hỏi: Xin hỏi, đổ chất thải lên đất của người khác có bị xử phạt hay không và nếu có thì mức xử phạt như thế nào?

LINH TRUNG(Kim Thành)


Trả lời: Điều 16, chương II, Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về việc gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

2. Phạt từ 3- 5 triệu đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

3. Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này.

Điều 6 Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về áp dụng mức phạt tiền như sau:

1. Đối tượng áp dụng mức phạt tiền thực hiện như sau:

a) Mức phạt tiền quy định tại chương II của nghị định này áp dụng đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này; mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm hành chính;

b) Mức phạt tiền quy định tại khoản 4 điều 19, điều 20, điều 21, điều 22, khoản 4 điều 26, điều 27, điều 28, khoản 2 điều 30, điều 31 và điều 37 của nghị định này áp dụng đối với các tổ chức.

2. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại các điều 38 và 39 của nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân đối với chức danh đó.

Như vậy, đổ chất thải lên đất của người khác có thể bị xử phạt từ 3-10 triệu đồng theo các quy định nêu trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổ chất thải lên đất của người khác, có thể bị phạt từ 3-10 triệu đồng