Pháp luật

Đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV ở Thanh Hà

MN 07/11/2023 16:00

Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV bị dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện các hạng mục phòng cháy, chữa cháy.

huy-binh1.jpg
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV ở xã Thanh Xá chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản được phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy (ảnh do Công an huyện Thanh Hà cung cấp)

Công an huyện Thanh Hà đã đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV của hộ bà Phan Thị Châu ở xã Thanh Xá. Thời gian đình chỉ từ ngày 1/11 đến khi cơ sở đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy được cơ quan thẩm quyền chấp thuận, nghiệm thu.

Cơ sở kinh doanh karaoke này chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản được phê duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đã hoạt động.

Công an huyện đề nghị xã Thanh Xá phân công lực lượng giám sát việc chấp hành quyết định đình chỉ hộ kinh doanh.

Trước đó, từ tháng 9, Công an huyện Thanh Hà đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV, phát hiện còn nhiều hạng mục không đạt, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Công an huyện đã yêu cầu chủ cơ sở khắc phục nhưng đến nay vẫn không bảo đảm.

MN
(0) Bình luận
Đình chỉ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Bình KTV ở Thanh Hà