Điều tiết nước đổ ải theo 4 giai đoạn

04/01/2016 09:34

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải sẽ điều tiết nước phục vụ đổ ải theo 4 giai đoạn.


Từ ngày 30-12-2015 đến 7 giờ ngày 4-2-2016, thực hiện trữ nước, lấy nước cho toàn bộ hệ thống. Từ 7 giờ ngày 4 đến 6-2, ưu tiên lấy nước cho khu vực thượng lưu Kênh Cầu. Từ 0 giờ ngày 7-2 đến 7 giờ ngày 18-2, tiếp tục lấy nước cho toàn bộ hệ thống để cung cấp nước đổ ải tập trung. Từ 7 giờ ngày 18-2 đến kết thúc đổ ải, ưu tiên lấy nước cho các vùng vẫn thiếu nước. Sau khi kết thúc đổ ải, hệ thống sông Bắc Hưng Hải tiếp tục trữ nước tối đa để phòng chống hạn giai đoạn tiếp theo. Công ty sẽ chủ động đóng, mở các cống Cầu Xe, An Thổ, Tranh, Bá Thủy, Neo để lấy nước ngược phục vụ đổ ải.

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, các địa phương cần xây dựng phương án lấy nước hợp lý để tận dụng giai đoạn nước cao lấy nước đổ ải thuận lợi. Bắt đầu từ ngày 7-2, các địa phương đánh giá mức độ lấy nước đổ ải, nhất là những vùng khó khăn để có biện pháp điều tiết nước phù hợp, kiểm tra độ mặn trước khi lấy nước ngược. Các huyện khu vực hạ lưu cống Neo, Bá Thủy chú ý kiểm tra các cống dưới kênh, không để xảy ra tình trạng rò rỉ, thất thoát nước.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều tiết nước đổ ải theo 4 giai đoạn
    ss