Điều chỉnh 5 chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội

25/11/2019 15:58

Từ tháng 7.2020, mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 110.000 đồng, từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Mức tăng trên sẽ tác động tới nhiều chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo hướng có lợi cho người lao động.

Tăng mức hưởng lương hưu thấp nhất: Theo điều 56 Luật BHXH năm 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở (trừ một số trường hợp quy định riêng). Như vậy, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất nêu như trên sẽ là 1,6 triệu đồng/tháng, tính từ ngày 1.7.2019.

Tăng mức thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT: Theo điểm d khoản1 điều14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh được Quỹ BHYT thanh toán ở mức 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh nếu thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Sau ngày 1.7.2020, mức hỗ trợ chi phí 100% như nêu trên khi mức chi phí khám thấp hơn 240.000 đồng (1.600.000 đồng x 15% = 240.000 đồng).

Tăng “trần” 20 tháng đóng BHXH bắt buộc: Theo khoản 3 điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, nếu mức lương đóng BHXH cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở. Như vậy, sau ngày 1.7.2020, mức trần tối đa đóng BHXH bắt buộc sẽ là: 32 triệu đồng (20 x 1.600.000 đồng = 32.000.000 đồng).

Tăng mức đóng BHYT tối đa: Theo khoản 2, điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn có mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó UBND xã đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Như vậy, mức đóng BHYT trên của người lao động từ ngày 1.7.2020 sẽ là: 1,5 x 1.600.000 đồng = 24.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT của các thành viên theo hộ gia đình: Theo điểm e khoản 1 điều7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình được tính người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Như vậy, từ ngày 1.7.2020, mức đóng của người thứ nhất tăng lên 72.000 đồng/tháng (4,5 x 1.600.000 đồng = 72.000đồng). Đồng thời, mức đóng của những người còn lại cũng tăng theo.

NGỌC HÂN(tổng hợp)

(0) Bình luận
Điều chỉnh 5 chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội