Điều cần biết về luật cư trú mới: 8 trường hợp bị xoá đăng ký tạm trú

02/08/2021 09:38

Theo Luật cư trú mới người bị tước quốc tịch Việt Nam là một trong những trường hợp sẽ bị xóa đăng ký tạm trú.

Ngày 13.11.2020, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2021.

Luật Cư trú năm 2020 gồm 07 chương, 38 điều, trong đó có một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013).

Trong đó nội dung đáng chú ý về việc quy định 08 trường hợp bị xoá đăng ký tạm trú từ 01.7.2021.

Cụ thể:

1. Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

2. Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú theo quy định;

3. Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác (hiện hành quy định vắng mặt tại nơi đăng ký tạm trú từ 06 tháng trở lên);

4. Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam (quy định mới);

5. Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

6. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác (quy định mới);

7. Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó (quy định mới);

8. Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật (quy định mới).

PV


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điều cần biết về luật cư trú mới: 8 trường hợp bị xoá đăng ký tạm trú