Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và sa bàn

24/06/2016 10:11

Cuộc diễn tập xử trí 11 vấn đề huấn luyện trong 3 giai đoạn gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tác chiến phòng thủ...


Từ ngày 21 đến 23 - 6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và sa bàn theo mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2016 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tại Sở chỉ huy, với sự tham gia của 100% quân số đơn vị.

Cuộc diễn tập xử trí 11 vấn đề huấn luyện trong 3 giai đoạn gồm: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tác chiến phòng thủ; thông qua và thực hành tác chiến phòng thủ theo đúng trình tự, nội dung và biện pháp. Các tình huống giả định được đặt ra trong cuộc diễn tập này đều dựa trên cơ sở nhận định diễn biến tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh, phù hợp với phương án tác chiến và đặc điểm của địa phương. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh củng cố, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, đồng thời bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện về công tác chỉ huy tham mưu tác chiến, công tác Đảng, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh, tác phong cho chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Cuộc diễn tập đã diễn ra an toàn tuyệt đối, bảo đảm các tiêu chí và nội dung đề ra.

PV

(0) Bình luận
Diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ và sa bàn