Công nghiệp

Điện lực Tứ Kỳ ký hợp đồng bao thầu với 113 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng

PV 30/11/2023 21:10

Đến nay, Điện lực Tứ Kỳ đã ký hợp đồng bao thầu với 113 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng trên địa bàn huyện, doanh thu trên 2,4 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch năm.

dien-luc-tu-ky(1).jpg
Công nhân Điện lực Tứ Kỳ vệ sinh trạm biến áp cho khách hàng ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành công trình điện (ảnh cơ sở cung cấp)

Theo hợp đồng bao thầu, khi Điện lực Tứ Kỳ triển khai bảo dưỡng, bao thầu sẽ phối hợp, thống nhất với khách hàng về lịch cắt điện để không làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất, kinh doanh của khách hàng. Định kỳ hằng tháng, đơn vị kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh cho các trạm biến áp của khách hàng. Thường xuyên cung cấp thông tin về tình trạng của trạm biến áp, đưa ra khuyến cáo, thông báo các khiếm khuyết cần khắc phục, sửa chữa, các thiết bị đến kỳ hạn phải kiểm định để bảo đảm an toàn vận hành. Qua đó giúp khách hàng tiết kiệm chi phí trong quá trình vận hành thiết bị; góp phần giảm tần suất sự cố do thiết bị khách hàng gây ra...

Ngược lại, Điện lực Tứ Kỳ có doanh thu để đầu tư thêm dụng cụ sản xuất, thiết bị phục vụ quản lý cũng như nâng cao đời sống công nhân lao động, góp phần giảm áp lực chi phí. Đây cũng là chủ trương “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí” đang được Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đẩy mạnh trong thời gian qua. Điện lực Tứ Kỳ là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện chủ trương này.

PV
(0) Bình luận
Điện lực Tứ Kỳ ký hợp đồng bao thầu với 113 khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng