Đi nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội

04/02/2023 11:11

​Hỏi: Tôi đang đi làm và chuẩn bị nhập ngũ. Xin hỏi, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự có được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hay không?

TRẦN VĂN HÙNG (Gia Lộc)

Trả lời: Khoản 1, điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28.6.2016 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định về chế độ BHXH, trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, trợ cấp tạo việc làm quy định tại điều 7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP như sau:

1. Chế độ BHXH:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

b) Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH trước đó với thời gian tại ngũ để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do BHXH Bộ Quốc phòng giải quyết.

c) Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt buộc tại cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan nhà nước, tổ chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. 
Như vậy, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng BHXH.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đi nghĩa vụ quân sự được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội