Di tích

Đền Kiếp Bạc - điểm đến ý nghĩa

LÊ HƯƠNG - TUẤN ANH 19/09/2023 09:50

Càng gần lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, càng có nhiều người dân Việt hướng về đền Kiếp Bạc (TP Chí Linh) linh thiêng.

bhd_20232109_dohoakiepbacsua_1.jpg
LÊ HƯƠNG - TUẤN ANH
(0) Bình luận
Đền Kiếp Bạc - điểm đến ý nghĩa