Đề xuất xây dựng nút giao lập thể trên quốc lộ 5 ở Kim Thành lớn hơn Ba Hàng

31/05/2023 05:41

Nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận Kim Thành, Kinh Môn sẽ góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 5.

Bình đồ nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5 qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng (Nguồn: Sở Giao thông vận tải Hải Dương)

Hải Dương đang đề xuất xây dựng thêm 1 nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5 qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận các xã Kim Xuyên, Ngũ Phúc (Kim Thành) và xã Thượng Quận (Kinh Môn) với tổng kinh phí dự kiến 1.867 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn đầu tư công ngân sách Trung ương (1.000 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh (867 tỷ đồng) giai đoạn 2021-2025; thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.

Đây là nút giao khác mức liên thông dạng hình vòng xuyến trên cao gồm cầu chính và 8 nhánh lên xuống. Phần cầu rộng 19 m, chiều cao vượt quốc lộ 5 là 4,75 m, vượt đường sắt Hà Nội-Hải Phòng 6 m. Bề rộng 4 nhánh cầu dẫn kết nối quốc lộ 5 là 7 m, 4 nhánh cầu dẫn kết nối phía Kinh Môn và Kim Thành là 11 m. Phần đường dẫn kết nối phía Kinh Môn và Kim Thành theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, đường dẫn phía quốc lộ 5 thiết kế điều chỉnh cục bộ hướng tuyến theo nguyên tắc bảo đảm quy mô làn xe hiện tại.

So với nút giao lập thể tại điểm giao cắt đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường tỉnh 390 (nút giao lập thể Ba Hàng), nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5 qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng có quy mô lớn hơn. Nút giao lập thể Ba Hàng có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng được thiết kế dạng bán hoa thị, phần cầu chính rộng 12 m, 2 nhánh cầu vượt đường sắt Hà Nội-Hải Phòng và 2 nhánh cầu dẫn bên trái quốc lộ 5 rộng 8 m.

Việc xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5 qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc và giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, kết nối thuận lợi mạng lưới giao thông huyện Kim Thành, thị xã Kinh Môn với các khu vực lân cận. Đồng thời từng bước hoàn thành tuyến giao thông kết nối đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với quốc lộ 18.

PV

(0) Bình luận
Đề xuất xây dựng nút giao lập thể trên quốc lộ 5 ở Kim Thành lớn hơn Ba Hàng