Chuyển đổi số

Đề xuất mới của Bộ Công an về cấp tài khoản định danh điện tử với trẻ em

T.H (theo Tuổi trẻ) 30/03/2024 21:35

Tại dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã bổ sung quy định về cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em.

Người dân sử dụng ứng dụng VNeiD - Ảnh: GIA HÂN
Người dân sử dụng ứng dụng VNeiD

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an xây dựng.

Theo đó, dự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử.

Dự kiến quy định chi tiết cấp tài khoản định danh điện tử với trẻ em

Đáng chú ý, dự thảo nghị định mới đã bổ sung quy định cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với người dưới 6 tuổi, từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi và trên 14 tuổi.

Cụ thể, dự thảo quy định đối với người dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Công dân dưới 6 tuổi đã được cấp căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1.

Bên cạnh đó, người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới 6 tuổi được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, từ đủ 6 tuổi trở lên được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Dự thảo nghị định quy định về trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với người Việt Nam mức độ 1 và 2.

Đối với mức độ 1, người dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng định danh quốc gia.

Người dân sử dụng ứng dụng định danh quốc gia để nhập thông tin về số định danh cá nhân, số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của người dân (nếu có); kê khai thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng định danh quốc gia.

Thu nhận ảnh khuôn mặt thông qua thiết bị di động (áp dụng đối với người từ đủ 6 tuổi trở lên) và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử kiểm tra, xác thực thông tin người dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử và thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 cho người Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện thông qua ứng dụng định danh quốc gia.

Đối với mức độ 2, dự thảo quy định người dân đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người dân xuất trình căn cước, cung cấp số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và đề nghị tích hợp thông tin vào căn cước điện tử nếu có nhu cầu.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin người dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của người dân đến làm thủ tục với cơ sở dữ liệu căn cước. Người dân ký, xác nhận việc đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử kiểm tra, xác thực thông tin người dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân Việt Nam là người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Với trường hợp chưa được cấp căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp căn cước.

T.H (theo Tuổi trẻ)
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất mới của Bộ Công an về cấp tài khoản định danh điện tử với trẻ em