Đề nghị sửa đổi thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

18/11/2019 15:02

Đại biểu Hoàng Quốc Thưởng đề nghị sửa đổi lại thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, không phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép theo cấp công trình mà phân cấp theo thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng.

Sáng 18.11, tham gia thảo luận tại tổ trong chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hoàng Quốc Thưởng (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương) cơ bản nhất trí với các nội dung đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng.

Đại biểu Thưởng tham gia góp ý một số nội dung hoàn thiện thêm hệ thống pháp luật xây dựng. Đại biểu đề nghị xem xét, bổ sung giải thích một số từ ngữ. Ví dụ, thế nào là khởi công xây dựng? Các hoạt động như san lấp tạo đường công vụ, tạo lập mặt bằng, xây dựng nhà tạm, ép cọc thí nghiệm có phải là khởi công xây dựng không? Vì các hoạt động này liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính khi khởi công xây dựng công trình mà không có giấy phép xây dựng. Trong luật có cụm từ “công trình ở nông thôn”, vậy thế nào là công trình ở nông thôn? Công trình thuộc các xã ngoại thành, ngoại thị thuộc đô thị có phải là ở nông thôn không? Việc này liên quan đến áp dụng miễn giấy phép cho các công trình xây dựng ở nông thôn.

Theo Luật Di sản và Nghị định 166/2018/NĐ-CP thì quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật di tích văn hóa do cơ quan văn hóa chủ trì tổ chức thẩm định. Do vậy, đại biểu Thưởng cũng đề nghị cơ quan dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi cần rà soát, phân định rõ những dự án tu bổ, bảo quản di tích nào thực hiện trình tự thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo Luật Xây dựng, dự án nào thực hiện theo Luật Di sản văn hóa.

Đại biểu đề nghị sửa đổi lại thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, không phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép theo cấp công trình mà phân cấp theo thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng được phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng để giảm đầu mối, thực hiện cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông" hoặc để cho UBND cấp tỉnh tự phân cấp theo tình hình thực tế địa phương và bảo đảm trên nguyên tắc tinh giản đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép.

Đại biểu Thưởng cũng kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong đề xuất sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng để phù hợp với tình hình thực tiễn. Về lĩnh vực quản lý vật liệu xây dựng trong quy định của Luật Xây dựng còn ít và còn chung chung nên đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định về cơ chế hỗ trợ thực hiện tốt việc chuyển đổi công nghệ mới, xóa bỏ công nghệ lạc hậu nhưng vẫn bảo đảm được quyền lợi chính đáng của các hộ sản xuất...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề nghị sửa đổi thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng