Đề nghị bổ sung quy định quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy

07/06/2023 17:01

Thông tin trên được nêu trong buổi làm việc của lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hải Dương với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương.


Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hải Dương với Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương

Sáng 7.6, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng Đề án “Bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25.7.2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,  Thành ủy” làm việc tại Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn.

Thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương và lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung làm rõ những kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW; đồng thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi một số nội dung về quy định số lượng phó trưởng ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy; giao biên chế, quy định số lượng phó trưởng phòng các phòng; không thực hiện sáp nhập các bộ phận tạp vụ, văn thư, kế toán của các cơ quan; bổ sung thêm các nội dung quy định quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy… để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả thực hiện Quy định 04-QĐi/TW của Hải Dương. Việc thực hiện các quy định được Hải Dương thực hiện khá nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua cuộc khảo sát, đoàn sẽ tiếp thu đầy đủ, tập hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trước khi trình Ban Bí thư.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Đề nghị bổ sung quy định quyền hạn của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy