Để không quên... chuẩn mực

14/11/2011 08:40

Ttrong chi bộ có những đồng chí hành xử những việc trái với "chuẩn" mà chẳng ai phát hiện ra và kịp thời uốn nắn...

Đồng chí bí thư chi bộ công ty cổ phần nói với tôi rằng, mặc dù việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Bác đã thực hiện từ khi bắt đầu triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhưng không ít đảng viên đã... quên! Đó là điều đáng tiếc. Vì thế, trong chi bộ có những đồng chí hành xử những việc trái với "chuẩn" mà chẳng ai phát hiện ra và kịp thời uốn nắn.

- Lỗi ấy cũng có phần thuộc sự chỉ đạo của chi ủy? - Tôi nói.

- Đúng rồi - anh thừa nhận - Nhưng trước hết là đảng viên phải tự giác chứ.

- Tự giác, nhưng đừng quên kiểm tra. Anh không nghe nhiều đồng chí lãnh đạo nói "lãnh đạo mà không kiểm tra thì cũng như không" đấy thôi.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh nói:

- Chính xác là như vậy. Thường đầu năm, chi bộ công ty đề ra khá nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nếu mỗi đảng viên thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng thì chắc chắn đơn vị cũng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và chi bộ cũng hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Nhưng trong quá trình đó, chi bộ thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ để biết mỗi đảng viên đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào. Thời gian thì cứ đi vèo vèo. Lúc nhìn lại thì đã muộn...

- Vậy anh rút ra được điều gì qua hiện tượng "quên"... chuẩn mực này?

- Phải lồng vào sinh hoạt chi bộ. Trước mắt, có một bản chuẩn mực đạo đức của tập thể viết trang trọng treo ngay trong nhà văn hóa, vừa để nhắc nhở đảng viên khi sinh hoạt, vừa để quần chúng biết và giám sát...

- Thế thì hay quá! Nên làm.

ĐỒNG CHÍ

(0) Bình luận
Để không quên... chuẩn mực