Để báo Hải Dương không ngừng phát triển

01/12/2015 15:13

Đội ngũ biên tập viên, phóng viên Báo Hải Dương ngày càng được trẻ hóa, nhiệt huyết với nghề, vững vàng về bản lĩnh chính trị...


Hơn 5 năm vừa là cộng tác viên vừa là bạn đọc của Báo Hải Dương tôi thấy những năm gần đây tờ báo liên tục đổi mới về nội dung, hình thức theo xu thế báo chí hiện đại, đáp ứng nhu cầu bạn đọc; phạm vi phát hành được mở rộng. Báo Hải Dương luôn trung thành với tôn chỉ, mục đích, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương. Báo Hải Dương hằng ngày, các ấn phẩm cuối tuần, hằng tháng, các số báo đặc biệt nhân dịp lễ, Tết... ngày càng có nhiều thông tin phong phú, hấp dẫn, góp phần tích cực đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương của tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Báo xây dựng được nhiều chuyên mục, có nhiều tin, bài, phóng sự hay phản ánh kịp thời thực tiễn sinh động, phong phú, đa dạng của đời sống. Nhiều nội dung trên báo, đặc biệt là các bài viết về điển hình học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trong xây dựng nông thôn mới đã kịp thời tuyên truyền, cổ vũ cách làm hay, hiệu quả, kinh nghiệm tốt của các tập thể, cá nhân trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, những vấn đề bức xúc nảy sinh trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực cũng được Báo đăng tải kịp thời. Báo Hải Dương cũng là diễn đàn cho các chuyên gia, nhà hoạt động thực tiễn và các tầng lớp nhân dân phản biện, góp ý đối với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những vấn đề trong cuộc sống. Đội ngũ biên tập viên, phóng viên Báo Hải Dương ngày càng được trẻ hóa, nhiệt huyết với nghề, vững vàng về bản lĩnh chính trị. Báo Hải Dương luôn quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ cộng tác viên.

Trải qua 54 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Hải Dương đã và đang tiếp tục phát triển không ngừng, ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế của mình. Tuy nhiên, trong thời kỳ mới, trước yêu cầu ngày càng cao về vai trò của một tờ báo Đảng địa phương và nhu cầu ngày càng khắt khe của bạn đọc, ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng, báo Hải Dương luôn phải đáp ứng tốt yêu cầu đưa tin nhanh, chính xác, hấp dẫn, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Báo Hải Dương hằng ngày, Hải Dương cuối tuần, Hải Dương hằng tháng... phải là những ấn phẩm chứa đựng những thông tin nóng hổi tính thời sự, đa dạng về góc nhìn, đưa ra được dự báo về xu thế diễn biến của sự kiện, nhận định có chiều sâu, định hướng gợi mở được giải pháp, hấp dẫn về phong cách thể hiện và trình bày, ngày càng nâng tầm hơn nữa về chất lượng nội dung, hình thức để thực sự là món ăn tinh thần phong phú, thu hút đông đảo bạn đọc. Đặc biệt, Hải Dương Online phải được nâng tầm trở thành kênh thông tin quan trọng, mở rộng tầm quảng bá hình ảnh tỉnh Đông đến những người con xa quê, đến bè bạn trong và ngoài nước. Báo cũng cần tiếp tục mở rộng phạm vi thông tin ra ngoài địa bàn tỉnh để cổ vũ sự nghiệp xây dựng và phát triển Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Để tờ báo ngày càng phát triển, với vai trò là một bạn đọc, một cộng tác viên thường xuyên, tôi xin đề xuất một số giải pháp. Đó là tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác quản lý, tổ chức tòa soạn theo xu hướng phát triển của báo chí hiện đại; chú trọng đưa những tin, bài hay, ngắn gọn, thông tin súc tích, phong phú và mang đậm hơi thở cuộc sống. Là báo Đảng không có nghĩa là khô khan, cứng nhắc, khuôn mẫu về thể loại. Thực tiễn sinh động, phong phú, đa dạng từ cuộc sống, từ các phong trào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải trở thành chất liệu trong tin, bài để chuyển tải một cách dễ hiểu, hấp dẫn các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thông tin của báo cần có tính phát hiện, lý giải, định hướng, hiến kế. Việc tổ chức tin, bài cho mỗi số báo cần xác định và tập trung thông tin những chủ đề thời sự mà bạn đọc quan tâm, vấn đề có tầm ảnh hưởng, có sự liên quan đến đông đảo người dân. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên tinh thông nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Xây dựng kế hoạch phát triển tờ báo theo hướng đa phương tiện, theo kịp với xu thế phát triển báo chí hiện đại...

TIẾN MẠNH(Tứ Kỳ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Để báo Hải Dương không ngừng phát triển
    ss