Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào những thửa ruộng lớn

01/03/2013 15:15

Sáng 28-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương đi kiểm tra việc dồn điền, đổi thửa, xây dựng vùng sản xuất lúa tập trung tại Thanh Miện, Bình Giang.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra việc dồn điền, đổi thửa tại thôn Đông Bích, xã Hồng Quang (Thanh Miện)

Từ năm 2011 đến nay, huyện Thanh Miện đã có 3 xã Hồng Quang, Diên Hồng, Hùng Sơn phát động nhân dân dồn ô, đổi thửa ở quy mô khác nhau, gắn với chỉnh trang đồng ruộng. Việc dồn ô, đổi thửa mang lại hiệu quả thiết thực. Trong vụ chiêm xuân này, huyện có 8 vùng lúa tập trung, quy mô tối thiểu 50 ha/vùng. Vụ này, huyện Bình Giang cũng xây dựng được 4 vùng lúa tập trung quy mô 50 ha trở lên ở 4 xã Nhân Quyền, Tân Hồng, Thái Hòa, Bình Xuyên.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền địa phương cần đánh giá cụ thể về hiệu quả việc dồn ô, đổi thửa. Sau khi hoàn thành dồn ô, đổi thửa, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Những địa phương có điều kiện thuận lợi nên thực hiện dồn ô, đổi thửa để sản xuất có hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh quy vùng lúa tập trung quy mô lớn, làm tốt khâu chăm sóc, phòng, trừ sâu, bệnh cho lúa chiêm xuân.

PV

(0) Bình luận
Đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào những thửa ruộng lớn