Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp

22/08/2023 17:30

Khu đất rộng 17.045 m2 nằm trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị.


Khu đất đấu giá đã giải phóng mặt bằng xong

Ngày 22.8, UBND tỉnh đã quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

Khu đất rộng 17.045 m2 thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ địa chính số 26, phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương). Trong đó, có 15.972 m2 đất công trình hỗn hợp; 1.073 m2 đất mở rộng đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Hàm Nghi. Loại đất gồm đất ở đô thị và đất thương mại, dịch vụ.

Khu đất đã được giải phóng, san lấp mặt bằng. Đối với đất chung cư, nhà đầu tư được giao đất có thu tiền sử dụng đất theo thời hạn dự án, người nhận chuyển nhượng chung cư được quyền sử dụng lâu dài. Đối với đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình ngầm có mục đích kinh doanh thì nhà đầu tư được thuê đất theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, thời hạn thuê đất 50 năm…

UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá theo quy định.  

PV


(0) Bình luận
Đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp