Xã Phượng Kỳ xây dựng bia chiến thắng

THỨ BẢY, 09/06/2018 11:25:55

Công trình để ghi nhớ chiến công của Đại đội Nguyễn Huệ, Đại đội 62, Đại đội 25 và du kích địa phương đã bắn chìm 1 tàu chiến tại sông Tứ Kỳ.


Bia chiến thắng tại xã Phượng Kỳ sắp được khánh thành
Xã Phượng Kỳ (Tứ Kỳ) xây dựng bia chiến thắng để ghi nhớ chiến công của Đại đội Nguyễn Huệ, Đại đội 62, Đại đội 25 và du kích địa phương đã bắn chìm 1 tàu chiến tại sông Tứ Kỳ (nay là sông Đĩnh Đào) thuộc địa phận thôn Cự Đà, tiêu diệt nhiều sĩ quan, binh lính Pháp vào ngày 21.6.1951. 

Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 100 triệu đồng, trong đó huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 40 triệu đồng, còn lại là nguồn ngân sách của xã. 

Công trình sẽ khánh thành vào ngày 13.6.
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu