Đang nợ tiền sử dụng đất, có được tặng đất?

04/04/2023 20:42

Hỏi: Tôi đang nợ tiền sử dụng đất, giờ muốn tặng đất này cho con trai mình được không?

TRẦN THỊ NGỌ (Bình Giang)

Trả lời: Theo quy định, tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất (khoản 21, điều 3, Luật Đất đai năm 2013).

Theo đó, tiền sử dụng đất được xem là nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất với Nhà nước. 

Trong một số trường hợp nhất định, người sử dụng đất sẽ được Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trường hợp khi người sử dụng đất muốn thực hiện quyền của mình đối với thửa đất, mà cụ thể trong trường hợp của bạn là tặng cho quyền sử dụng đất, bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tặng cho quyền sử dụng đất khác theo quy định, chủ sử dụng đất cũng cần phải bảo đảm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất tặng cho.

Khoản 1, điều 168, Luật Đất đai năm 2013 quy định về vấn đề này như sau: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có giấy chứng nhận.

Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Theo đó, trước khi chủ sử dụng đất muốn tặng cho người khác quyền sử dụng đất, phải hoàn thành việc nộp tiền sử dụng với Nhà nước mới được giao dịch tặng cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đang nợ tiền sử dụng đất, có được tặng đất?
    ss