Đảng bộ Gia Lộc phát huy truyền thống vẻ vang

22/06/2011 07:21

Thời gian tới, Gia Lộc tiếp tục phấn đấu chăm lo xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hằng năm có từ 75% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.


Trung tâm thị trấn Gia Lộc hôm nay. Ảnh: Thành Chung


Đầu năm 1945, Ban cán sự Việt Minh huyện Gia Lộc được thành lập đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi vào ngày 19 - 8. Nhiều đồng chí cán bộ Việt Minh hoạt động tích cực như đồng chí Vũ Kim Sa, Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Mạnh Hà đã được kết nạp đảng. Ngày 25 - 2 - 1946, chi bộ Thượng Cốc (Gia Khánh) được thành lập. Ngay sau khi thành lập, công tác phát triển đảng được coi trọng, sau một thời gian ngắn, số đảng viên đã tăng lên. Trên cơ sở đó, ngày 22 - 6 - 1946, hội nghị thành lập Đảng bộ huyện Gia Lộc đã diễn ra tại nhà đồng chí Đoàn Văn Hịch ở thôn Phương Xá (xã Gia Hòa), đánh dấu sự hình thành của Đảng bộ huyện. Vừa mới ra đời, phải đương đầu với nhiều thử thách như nạn đói, nạn mù chữ, giặc ngoại xâm, nhưng với tinh thần cách mạng, ý chí quyết tâm, Huyện ủy Gia Lộc đã lãnh đạo nhân dân thực hiện kháng chiến, kiến quốc, xây dựng đảng bộ, củng cố chính quyền, xây dựng các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang, tăng gia sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Gia Lộc là vành đai quan trọng ở cửa ngõ phía nam thị xã Hải Dương và tuyến đường 5 chiến lược. Với tinh thần kiên cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương, nhân dân Gia Lộc đã đánh hàng trăm trận, tiêu diệt và bắt sống hơn 5.000 tên địch, bắn cháy 4 xe tăng, 96 xe quân sự, phá hủy hàng chục nghìn phương tiện chiến tranh của địch. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, huyện có 3 cụm chiến đấu với 123 chốt phòng không. Lực lượng dân quân tự vệ trực chiến đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc đã giúp đỡ nhà cửa, chăn màn và hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho các đơn vị bộ đội và cơ quan, trường học về sơ tán. Gia Lộc luôn là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất nông nghiệp, đóng góp cho Nhà nước hàng trăm nghìn tấn thóc và thịt lợn. Trong 2 cuộc kháng chiến, toàn huyện đã có hơn 30 nghìn thanh niên lên đường nhập ngũ và tham gia thanh niên xung phong, 3.695 liệt sĩ hy sinh tại các chiến trường, 1.872 thương binh, 752 bệnh binh và 145 Bà mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Huyện Gia Lộc được Đảng, Nhà nước  phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ Gia Lộc tập trung lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên giành được những thành tựu to lớn, toàn diện. Kinh tế huyện liên tục phát triển với tốc độ cao (bình quân 12%/năm). Năm 2010, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng, tăng 5,8 triệu đồng so với năm 2005, giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp đạt 127,3 triệu đồng (giá hiện hành), tăng 142% so với năm 2005. Trên địa bàn huyện ngày càng có nhiều cánh đồng đạt giá trị sản xuất trên 200 triệu đồng/ha.  Sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp phát triển rộng khắp. Toàn huyện hiện có 2.269 cơ sở, thu hút 15.978 lao động. Gia Lộc có 9 làng được UBND tỉnh công nhận là làng nghề công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp (tăng 4 làng so với năm 2005). Đến nay, huyện cũng đã tiếp nhận 63 dự án đầu tư, với tổng diện tích đất cho thuê 95,9 ha, tổng số vốn đăng ký 1.041 tỷ  đồng. Trong đó, có 43 dự án sản xuất công nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp đã triển khai đầu tư, với số vốn thực hiện 521 tỷ đồng, đạt 72,3% vốn đăng ký. Có 31 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh, thu hút 5.070 lao động...

Kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được huyện quan tâm đầu tư, đến nay 100% số xã, thị trấn có đường nhựa, đường bê-tông, tỷ lệ trường học, phòng học, trạm y tế xã... được kiên cố hóa ngày càng tăng, hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Sự nghiệp giáo dục, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh. Toàn huyện hiện có 23 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 17 trường so với năm 2005. Công tác y tế, dân số, gia đình và trẻ em được quan tâm. Có 21 trong tổng số 23 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, tăng 15 xã so với năm 2005. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá, làng văn hoá, gia đình văn hoá được đẩy mạnh. 5 năm qua, có thêm 41 làng đạt danh hiệu làng văn hoá, đưa tổng số làng văn hoá trong toàn huyện lên 85 làng, đạt 73,9%; 91% số xã, thị trấn có làng văn hoá; 100% số cơ quan đạt danh hiệu cơ quan văn hoá; 96% số thôn, khu dân cư có nhà văn hoá...

65 năm qua, từ 20 đảng viên lúc đầu thành lập, đến nay, đảng bộ đã có hơn 7.200 đảng viên, trong đó có 224 đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm, 339 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm, 2.755 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Từ một chi bộ, đến nay đã phát triển thành một đảng bộ với 23 đảng bộ xã, thị trấn và 24 tổ chức cơ sở đảng khối cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần năng động sáng tạo trong lao động, sản xuất, Đảng bộ và nhân dân Gia Lộc ra sức thực hiện các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,3 triệu đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40%. Giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất nông nghiệp 144,3 triệu đồng. Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nông nghiệp, nông thôn, các ngành công nghiệp và dịch vụ. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của tỉnh về việc hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, kết hợp với quy hoạch chi tiết các khu trung tâm xã, điểm dân cư, làng nghề, chợ, nghĩa trang, công trình văn hóa, công cộng... Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới là 26,1%. Tiếp tục chăm lo xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hằng năm có từ 75% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

NGUYỄN ĐỨC THĂM-
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lộc

(0) Bình luận
Đảng bộ Gia Lộc phát huy truyền thống vẻ vang
ss