Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh thành công tốt đẹp

29/09/2017 16:28

Trong 2 ngày 28-29.9, tại Trung tâm Văn hoá tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viênTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam tới dự.


Trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội CCB tiếp tục vận động hội viên đoàn kết, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, tham gia tích cực và có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp hội phấn đấu mỗi năm giảm từ 1%  trở lên tỷ lệ hộ CCB nghèo; 100% số CCB trong độ tuổi lao động, còn sức khỏe được tư vấn, giúp đỡ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế để tìm việc làm; xóa tất cả các nhà xuống cấp cho hội viên CCB là người có công và 70% số hội viên CCB khó khăn. Phấn đấu 95% số chi hội và cơ sở hội trở lênđạt trong sạch, vững mạnh; 95% số hội viên trở lên đạt “Hội viên gương mẫu”...Hội Cựuchiến binh tỉnh nhận cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển ghi nhận và biểu dương những kết quả các cấp hội CCB trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội CCB tỉnh đã tiếp tục khẳng định được vai trò và vị trí, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hội viên, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót như nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt của các cấp hội có mặt còn hạn chế; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số cơ sở hội còn chưa tích cực, chủ động...
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới


Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội CCB tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "CCB gương mẫu" và phong trào phát huy phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hội, chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác hội, hoạt động hội cần hướng về cơ sở. Các cấp hội cần duy trì và phát huy tốt vai trò trong giải quyết các mâu thuẫn, nổi cộm trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Các đại biểu thông qua nghị quyết Đại hội

Hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB tham gia các chương trình phát triển kinh tế ở địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Chăm lo xây dựng hội vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động, quan tâm công tác phát triển hội viên, thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội...

Nhân dịp này, Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tặng Hội CCB tỉnh cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 21 đồng chí.

THANH HOA

(0) Bình luận
Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh thành công tốt đẹp
ss